معنی و ترجمه کلمه operation of contract به فارسی operation of contract یعنی چه

operation of contract


قانون ـ فقه : نفوذ قرارداد

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها