معنی و ترجمه کلمه operative part of a deed به فارسی operative part of a deed یعنی چه

operative part of a deed


قانون ـ فقه : قسمت اصلى سند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها