معنی و ترجمه کلمه opinion poll به فارسی opinion poll یعنی چه

opinion poll


روانشناسى : نظرسنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها