معنی و ترجمه کلمه opportunist به فارسی opportunist یعنی چه

opportunist


فرصت طلب ،نان بنرخ روز خور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها