معنی و ترجمه کلمه opposite meaning به فارسی opposite meaning یعنی چه

opposite meaning


معنى متضاد،معنى وارونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها