معنی و ترجمه کلمه optic chiasma به فارسی optic chiasma یعنی چه

optic chiasma


روانشناسى : چليپاى بصرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها