معنی و ترجمه کلمه optimal merge tree به فارسی optimal merge tree یعنی چه

optimal merge tree


کامپيوتر : نمايش درختى يک ترتيب که در ان رشته ها قرار است در هم ادغام گردند تا اينکه حداقل تعداد عمليات رخ دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها