معنی و ترجمه کلمه optimum value به فارسی optimum value یعنی چه

optimum value


شيمى : مقدار بهينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها