معنی و ترجمه کلمه optional به فارسی optional یعنی چه

optional


اختيارى ،انتخابى
قانون ـ فقه : خيارى
ورزش : حرکات اختيارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها