معنی و ترجمه کلمه optometry به فارسی optometry یعنی چه

optometry


ديد سنجى ،تعيين ميزان ديد چشم ،عينک سازى ،عينک فروشى
روانشناسى : بينايى سنجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها