معنی و ترجمه کلمه or circuit به فارسی or circuit یعنی چه

or circuit


کامپيوتر : مدارOR

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها