معنی و ترجمه کلمه order of fire به فارسی order of fire یعنی چه

order of fire


روش تيراندازى ،ترتيب توالى اتش
علوم نظامى : ترتيب احتراق موتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها