معنی و ترجمه کلمه ordnance labratory به فارسی ordnance labratory یعنی چه

ordnance labratory


علوم نظامى : ازمايشگاه جنگ افزار و مهمات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها