معنی و ترجمه کلمه ornateness به فارسی ornateness یعنی چه

ornateness


اراستگش ( بصنايع)


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها