معنی و ترجمه کلمه orsat apparatus به فارسی orsat apparatus یعنی چه

orsat apparatus


شيمى : دستگاه رسا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها