معنی و ترجمه کلمه orthopaedics به فارسی orthopaedics یعنی چه

orthopaedics


()orthopedics(طب )شکسته بندى ،اصلاح و ترميم عيوب استخوانى ،استخوانپزشکى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها