معنی و ترجمه کلمه osteal به فارسی osteal یعنی چه

osteal


شبيه استخوان ،مربوط باستخوان ،داراى صداى استخوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها