معنی و ترجمه کلمه our به فارسی our یعنی چه

our


مال ما،مال خودمان ،براى ما،مان ،متعلق بما،موجود درما،متکى يا مربوط بما

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها