معنی و ترجمه کلمه out and in به فارسی out and in یعنی چه

out and in


ورزش : گويى که با پيچش بطرف شيار مى رود و برمى گردد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها