معنی و ترجمه کلمه out and outer به فارسی out and outer یعنی چه

out and outer


)=extremist(افراطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها