معنی و ترجمه کلمه out flank به فارسی out flank یعنی چه

out flank


دور زدن جناح دشمن ،احاطه کردن جناح دشمن
علوم نظامى : احاطه جناحى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها