معنی و ترجمه کلمه out of(orbeyond)ken به فارسی out of(orbeyond)ken یعنی چه

out of(orbeyond)ken


دور ازچشم رس ،بيرون ازنظر،بيرون ازحدود دانش يا اگاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها