معنی و ترجمه کلمه out of bounds به فارسی out of bounds یعنی چه

out of bounds


خارج شدن توپ از محدوده زمين ،خارج از خط کنارى يا پايان يا خط دروازه توپ خارج از ميدان واترپولو
ورزش : توپ مرده

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها