معنی و ترجمه کلمه out relief به فارسی out relief یعنی چه

out relief


دستگيرى مردمى که در بنگاه اعانه بودباش ندارند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها