معنی و ترجمه کلمه outpatient به فارسی outpatient یعنی چه

outpatient


مريض سرپايى ،بيمار سرپايى بيمارستان
روانشناسى : بيمار سرپايى
علوم نظامى : مريض غير بسترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها