معنی و ترجمه کلمه outpost به فارسی outpost یعنی چه

outpost


پاسگاه دور افتاده ،پايگاه مرزى
ورزش : پايگاه نفوذى شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها