معنی و ترجمه کلمه output job queue به فارسی output job queue یعنی چه

output job queue


کامپيوتر : صف برنامه خروجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها