معنی و ترجمه کلمه over all به فارسی over all یعنی چه

over all


روى همرفته ،شامل همه چيز،مجموع ،فراگيرنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها