معنی و ترجمه کلمه over-expose به فارسی over-expose یعنی چه

over-expose


علوم مهندسى : زياد نور دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها