معنی و ترجمه کلمه overactive به فارسی overactive یعنی چه

overactive


فوق العاده فعال
روانشناسى : فزون کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها