معنی و ترجمه کلمه overcharged with electricity به فارسی overcharged with electricity یعنی چه

overcharged with electricity


داراى برق زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها