معنی و ترجمه کلمه overload device به فارسی overload device یعنی چه

overload device


الکترونيک : فيوز گرمايى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها