معنی و ترجمه کلمه overpay به فارسی overpay یعنی چه

overpay


بيش از حق مزد دادن ،بيشتر ارزيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها