معنی و ترجمه کلمه overstatement به فارسی overstatement یعنی چه

overstatement


گزافه گويى ،غلو،اغراق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها