معنی و ترجمه کلمه overt behavior به فارسی overt behavior یعنی چه

overt behavior


روانشناسى : رفتار اشکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها