معنی و ترجمه کلمه overthwart به فارسی overthwart یعنی چه

overthwart


از اين سو به ان سو،از ميان ،از وسط،بطور مخالف ،با لحن مخالف ،رو برو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها