معنی و ترجمه کلمه overtone به فارسی overtone یعنی چه

overtone


صداى فرعى ،قوى ،شديدالحن ،مفهوم فرعى
شيمى : بالا تن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها