معنی و ترجمه کلمه overtrading به فارسی overtrading یعنی چه

overtrading


بيش ازحد معامله کردن
بازرگانى : افراط در داد و ستد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها