معنی و ترجمه کلمه ownership and management به فارسی ownership and management یعنی چه

ownership and management


بازرگانى : مالکيت و مديريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها