معنی و ترجمه کلمه ownership of unknown به فارسی ownership of unknown یعنی چه

ownership of unknown


قانون ـ فقه : مجهول المالک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها