معنی و ترجمه کلمه oxide skin به فارسی oxide skin یعنی چه

oxide skin


قشر نازک اکسيد
علوم مهندسى : پوسته اکسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها