معنی و ترجمه کلمه p-day به فارسی p-day یعنی چه

p-day


روز تعادل توليد و مصرف نظامى
علوم نظامى : زمان تعادل مصرف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها