معنی و ترجمه کلمه pace lap به فارسی pace lap یعنی چه

pace lap


ورزش : دور پيست را باهم رفتن براى گرم کردن ماشين در اغاز مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها