معنی و ترجمه کلمه pack board به فارسی pack board یعنی چه

pack board


علوم نظامى : وسيله سيم کشى با گنجايش دو قرقره سيم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها