معنی و ترجمه کلمه painted pottery به فارسی painted pottery یعنی چه

painted pottery


معمارى : سفالکارى منقوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها