معنی و ترجمه کلمه pair of gears به فارسی pair of gears یعنی چه

pair of gears


علوم مهندسى : زوج چرخ دنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها