معنی و ترجمه کلمه pair production به فارسی pair production یعنی چه

pair production


علوم هوايى : تغيير شکل انرژى سينتيک فوتون يا هر ذره پر انرژى به جرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها