معنی و ترجمه کلمه pale brick به فارسی pale brick یعنی چه

pale brick


عمران : اجرى که خوب پخته نشده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها