معنی و ترجمه کلمه palliasse به فارسی palliasse یعنی چه

palliasse


دوشک کاهى ،تشک کاهى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها