معنی و ترجمه کلمه palliasse به فارسی palliasse یعنی چه

palliasse


دوشک کاهى ،تشک کاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها