معنی و ترجمه کلمه palm of a glove به فارسی palm of a glove یعنی چه

palm of a glove


بخشى از دستگش که کف دست را مى پوشاند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها